З Пружанскай газеты «Раённыя Будні» от 9 лістапада 2011 г., №88 (9431)

      1. Якое законнае патрабаванне мелася на ўвазе?
      2. Які НПА абавязаў грамадзяніна выканаць менавіта якое дзеянне ў які тэрмін?
      3. Адміністратыўны кодэкс нічога не ведае пра пакаранне тых хто адмовіўся ад брыдкай дактыласкапіі. Чаму нейкія супрацоўнікі міліцыі лічуць сябе вышэй кодэкса?
Няма слоў.